برد هوشمند IR نوعی برد هوشمند است که دارای تکنولوژی IR یا مادون قرمز می باشد.این برد ها می توانند بسته به نوع تکنولوژی IR دارای قلم باشند و یا بصورت لمسی کار کنند.در یک برد هوشمند IR لمسی فرایند عملکرد برد به شرح زیر می باشد.
هر برد هوشمند لمسی دارای یک فریم معمولا از جنش آلمینیوم در ۴ گوشه ی برد است و در داخل این فریم ۴ ماژول مادون قرمز بصورت دو به دو و موازی قرار گرفته اند.در هر فریم موازی یک طرف وظیفه ارسال سیگنال مادون قرمز و طرف دیگر وظیفه دریافت ان را بعهده دارد.این ارتباط همیشه برقرار است و تنها زمانی قطع می شود که یک شیء خاص مقابل دید مستقیم فرستند و گیرنده قرار گیرد.
در هنگام  قطع دید مستقیم محل آن نقطه محاسبه گردیده و آن نقطه به عنوان محل لمس شناخته می شود.نقطه لمس شده برای کامپیوتر مانند یک کلیک موس در آن نقطه می باشد و فرمان کلیک توسط برد هوشمند IR به سیستم عامل ارسال می گردد.
 
برد هوشمند IR دارای قلم مخصوص
و اما عملکرد برد هومشند دارای تکنولوژی IR و دارای قلم به چه شکل است ؟ در این برد ها ماژول های مادون قرمز نصب شده در داخل برد هوشمند همگی فرستنده می باشند و زمانی که نوک قلم را روی سطح برد فشار می دهید،ماژول مادن قرمز نوک قلم به عنوان نقطه فرستنده عمل می کند و مختصات این ماژول یا همان نوک قلم به راحتی محاسبه گردیده و برد متوجه می شود که دقیقا در کدام قسمت سطح آن عمل لمس و یا فشار قلم اتفاق افتاده است.
اما مشکل این برد ها این است که تنها با قلم مخصوص خود کار می کنند و بدون این قلم برد کارایی ندارد.در صورت خراب و یا مفقود شدن قلم این برد ها یا باید از برد  فقط بجای تخته وایت برد معمولی استفاده کرد و یا اینکه قلم آن را به سختی و با قیمت گزاف خریداری نمایید.
امروزه دیگر این برد ها منسوخ گردیده اند و تولید آنها متوقف گردیده است.