دوربین مدار بسته چرخشی نوعی دوربین مدار بسته است که دارای موتور های داخلی برای گردش و چرخش می باشد.این نوع دوربین مدار بسته بدلیل مکانیزم پیچیده تر و دارا بودن لنز های موتورایز داخلی دارای قیمت بسیار بالاتر از نوع معمولی ذوربین مدار بسته هستند.
در استفاده از این دوربین ها نیاز است تا دو رشته سیم به پورت Rs-485 دوربین وصل شود و سر دیگر این دو رشته سیم می تواند به کنترلر دوربین مدار بسته چرخشی و یا به ورودی پورت Rs-485 دستگاه DVR وصل شود.
یک دوربین مدار بسته چرخشی را می توان طبق یک الگوی خاص و در مسیر مشخصی جابجا کرد.برای این کار نیاز است تا الگوی آن در دستگاه DVR و یا خود کنترلر دوربین تعریف گردد.می توان نقاط خاصی از تصویر را پیشاپیش مشخص کرد و به دوربین فرمان داد تا در آن نقطه ها جابجا شود.
نام دیگر دوربین مدار بسته چرخشی PTZ می باشد که اختصار Pan Tilt Zoom است.نوع دیگری از دوربین های چرخشی با نام PT وجود دارد که تنها توانایی چرخش را دارد و نمی تواند در نقاط خاصی از تصویر زوم کند.
استفاده از این دوربین ها منوط به کاربری خاص می باشد و در اکثر مواقع یک اپراتور ساکن در حال مشاهده تصاویر دوربین می باشد و بدون وجود اپراتور بهتر است برای استفاده از آنها یک الگوی مشخص و کارامد را تعریف نماییم.