شبکه  کامپیوتری : شبکه های کامپیوتری عبارت اند از چند کامپیوتر که توسط بستر سیمی و یا بدون سیم به همدیگر متصل شده اند و منابعی را در اشتراک یکدیگر قرار می دهند.امروزه استفاده از شبکه کامپیوتریبسیار رایج شده و شبکه در تمامی حوزه ها از جمله اقتصاد،آموزش ، اداری و … نقشی بسیار مهم را ایفا می کند.
تاریخ اولین شبکه کامپیوتری حدودا به اواخر سال ۱۹۶۰ میلادی بر می گردد که در آن زمان برای اولین بار ۴ کامپیوتر را از طریق شبکه به یکدیگر متصل کردند.در عدد از این کامپیوتر ها در دانشگاه MIT  و یکی در مرکز تحقیقاتی دانشگاه آکسفورد و کامپیوتر چهارم در دانشگاه کالیفرنیا قرار داشت.این شبکه را آرپانت نام گذاری کردند.از این پروژه ابتدا در تحقیقات نظامی استفاده می شد.
بعد ها و با پیشرفت علم روشهای سوئیچینگ بسته ای اختراع شدند.این امر انقلاب مهمی در زمینه شبکه کامپیوتری به شمار می رود.پیش از ابداع این روش، از سوئیچینگ مداری برای تعیین مسیر ارتباط استفاده می شد.با ظهور پروتکل TCP/IP ، پروتکل NCP  که پیش تر ها استفاده می شد منسوخ شد و TCP/IP جایگزین NCP  شد و از آن به بعد به پروتکل استاندارد برای آرپانت تبدیل شد.پس از این تحول شبکه های زیادی به آرپانت اضافه شد و اینترنت بوجود آمد.