همانطور که پیش تر خاطر نشان شدیم استفاده از دستگاه حضور و غیاب برای ارگان ها و موسساتی که دارای پرسنل زیاد هستند و یا احتیاج به مدیریت دقیق فرایند حضور و غیاب کارکنان خود دارند یک امر الزامی است.در واقع پیشرفت تکنولوژی در راستای راحت تر کردن کار های روزمره بشر صورت گرفته است و بدون یک سیستم حضور و غیاب مکانیزه،مدیریت ورود و خروج پرسنل کار بسیار مشکلی و توام با صرف زمان زیاد به حساب می آید.

اما در راه اندازی و نصب دستگاه حضور و غیاب باید این امر را در نظر داشته باشید که استفاده از این دستگاه برای کارکنانی که بار اولشان است با همچین تجهیزاتی مواجه می شوند کمی دردسر ساز است و نیاز به آموزش تمام پرسنل دارید.همچنین باید در فرایند آموزش کار با قسمت های مختلف دستگاه کاملا بصورت کاربردی آموزش داده شود و بدون آموزش ممکن است مشکلات بسیار بزرگتری بوجود بیاید.

تصور کنید یک کارمند بدلیل عدم آموزش در استفاده از دستگاه حضور و غیاب مدت یک ماه را بطور تمام بصورت ناقص ورود و خروج خود را ثبت کند.در این زمان هنگام محاسبه حقوق و دستمزد او گزارش کاملی از حضور و غیاب دقیق او نداریم و همین امر مشکل ساز خواهد شد.

برای انتخاب دستگاه حضور و غیاب مناسب باید ابتدا با انواع دستگاه حضور و غیاب آشنایی پیدا کنید تا بتوانید از بین موارد فوق گزینه مناسب را برای کسب و کار خود انتخاب کنید.

انواع دستگاه حضورو غیاب عبارنتد از : 1- نوع پانچی که امروزه منسوخ گردیده اند 2- نوع کارتی  3- نوع بیومتریک

در دستگاه حضور و غیاب پانچی برای هر فرد یک کارت صادر می شود که با وارد کردن کار به دستگاه در نقاط مورد نظر کارت عمل پانچ صورت می گیرد که این پانچ ها مشخص کننده زمان ورود و خروج افراد بودند.استفاده از این دستگاه ها امروزه منسوخ گردیده است.

استفاده از دستگاه حضور و غیاب کارتی نیز به این شکل است که هر فرد دارای کارت تردد مشخص خود می باشد و هر کارت دارای چیپ داخلی است که سریال یکتایی را در داخل خود دارد.با کشیدن کارت یا قرار دادن کارت در مجاورت دستگاه حضور و غیاب کد آن بهمراه ساعت کارت زنی در سیستم ثبت می شود.

و اما دستگاه حضور و غیاب بیومتریک چیست ؟

این دستگاه هه بر اساس خصوصیات یکتای هر فرد حضور او را شناسایی و ثبت می کنند.بعنوان مثال هر فرد دارای اثر انگشت خاص خود می باشد و هیچ دو انسانی دارای اثر انگشت های یکسان نیستند.مردمک چشم افراد نیز به ازای هر فرد یکسان است و هیچ دو انسانی دارای مردمک چشم یکسان نیستند.

خود چهره افراد نیز دارای خصوضیات بیومتریک متفاوت هستند.نحوه شناسایی فرد با خصوصیات بیومتریک نیز توسط هوش مصنوعی صورت می گیرد و برای هر چهره و یا هر اثر انگشت یک سری محاسبات ریاضی صورت می گیرد و در نهایت به هر چهره اعدادی یکتا تخصیص داده می شود که نمایانگر فرد مورد نظر می باشد.