همانطور که پیش تر بیان کردیم یک سیستم دوربین مدار بسته پلاک خوان تصویر پلاک را توسط نرم افزار پردازش تصویر بصورت متن تبدیل کرده و این متن با اطلاعات ثبت شده در پایگاه داده مقایسه می شود.در صورت تایید توسط نرم افزار به راهبند مورد نظر فرمان باز شدن را می دهد.