عيب يابي و رفع عيب آژير خطا در دزدگیر اماکن

1- در مواردي كه آژير خطا در زمان مشخصي از روز با تلورانس چند دقيقه به صدا در ميآيد . احتمالا خطا مربوط نور خورشيد بوده است.در اين حالت عمدتا تابش نور خورشيد به جسمي منعكس كننده ، باعث شكست نور به داخل چشمي شده و اين عمل باعث تحريك چشم و آلارم مزاحم ميشود.

توجه داشته باشيد كه در شب نيز در بعضي اماكن مثل مغازه ها ممكن است نور چراغ خودرو باعث اين امر شود.

2- اگر آژير خطا بعد از تايمي نسبتا ثابت از زمان فعال كردن دستگاه به صدا در بيايد بيشترين توجه به باطري دستگاه جلب ميشود.
در اين موارد خرابي باطري باعث جريان كشي بيش از حد از دستگاه شده و باعث آلارم مزاحم ميشود.
براي تست باطري هيچ وقت به تست ولتاژي بسنده نكنيد. ممكن است ولتاژ 12 ولت را داشته باشيد ولي جريان دهي باطري شما  كم شده باشد
جهت تست اين امر بايد برق را قطع كرده بعد از چند دقيقه ولتاژ را مجددا تست نماييد.

3-اگر بلافاصله بعد از فعال كردن دزدگير، آژير به صدا در ميآيد بايد موارد ذيل را تست كنيم.

3.1- ابتدا از سالم بودن فيوز AUX اطمينان حاصل نماييد.

3.2- با جامپر كردن زونها از سلامت دستگاه اطمينان حاصل نماييد.

3.3- در صورت سالم بودن دستگاه دزدگیر اماکن به سراغ سنسورهايي كه روي زون مورد نظر (زوني كه آلارم ميكند) نصب هستند ميرويم. سنسورها را از داخل جامپر ميكنيم 
اگر مشكل بر طرف شد سنسور ها خراب بوده در غير اين صورت  مشكل از سيم كشي ميباشد.
با توجه به استفاده اكثر دوستان از سيم هاي زوجي در نصب سنسورها و شكننده بودن اين سيم ها توجه كافي به عدم شكستگي سيم در زير ترمينال ها شود.

4 - آلارم در زمان هاي مختلف كه عمدتا به عوامل محيطي زير مرتبط ميشود.

4.1- باز بودن پنجره  يا روشن بودن كولر كه باعث حركت كردن پرده ها شود.

4.2- حركت موجودات زنده مثل موش - زنبور و .. در داخل ساختمان

4.3- نزديك بودن و يا در ديد مستقيم بودن شومينه و بخاري نسبت به چشم

4.4- آونگ ساعت هاي بزرگ

منبع:کانال تلگرام آنیک الکترونیک یزد