برد هوشمند iboard از برد های لمسی می باشد که در اطراف آن می توانید دو منوی میانبر را مشاهده کنید.

اکثر بردهای ارزان قیمت به دلیل استفاده از نرم افزار مشترک تولید محتوای سایر بردها و عدم دارا بودن نرم افزار اختصاصی ، نمی توانند لمس در نقاط میانبر اطراف برد را تشخیص داده و آن را به فرمان مربوطه برای سیستم عامل ارسال کنند.

بسیاری از فروشندگان نیز در زمان فروش برد های خود این نکته را یاد آور می شوند که برد آنها دارای کلید های میانبر در اطراف برد است که در نهایت خواهید دید که این کلید ها هیچ کارایی برای کاربر ندارند و تنها چند برچسب رنگارنگ در اطراف برد می باشند.

برای راه اندازی منو های میان بر هر برد هوشمند نیاز به نزم افزار اختصاصی آن می باشد.نکته بعدی این است که باید خود برد به خوبی کالیبره شده باشد و تصویر شما در نقاطی که برچسب های میانبر نصب شده اند منعکس نشده باشد.

برد هوشمند iboard جزء اولین برد های وارد شده به بازار کشورمان بود که بدلیل عدم رقابت با سایر برندها با فروش خوبی مواجه شد.