پیرو جستجو های متعدد کابران در مورد دانلود برنامه کالیبره تخته هوشمند می خواهیم چند نکته را خاطر نشان کنیم.
هر برد هوشمند با توجه به استاندارد ماژول های نصب شده در آن دارای نرم افزار کالیبره کردن یا calibration مخصوص است.بعنوان مثال نحوه کالیبره کردن برد هوشمند ctouch با برد هوشمند micronits یکسان است.زیرا در اصل این دو برد هوشمخند هر دو ممحصول یک کمپانی می باشند و از چیپ، برد و ماژول های یکسانی برای کار استفاده می کنند.اما یک برد هوشمند پرومتین یک دارای قلم مخصوص است تنها توسط نرم افزار خود و قلم خود کالیبره می گردد.
 
برد هوشمند iboard و eboard نیز دارای مراحل کالیبره کردن متفاوت هستند.برای این منظور باید به نرم افزار همراه هر برد مراجعه کنید و اگر آن را گم کرده اید نیاز است تا با همان نام نرم افزار مربوطزه را سرچ کنید.