در این قسمت قصد داریم تا بررسی اجمالی در رابطه با خصوصیات و استانداردهای دوربین مدار بسته ضد آب داشته باشیم.
استاندارد ip به عنوان درجه حفاظتی هر محصول شناسایی می شود.شاید تاکنون نام استاندارد ip65 و یا استانداردهایی که با حرف ip شروع می شوند و در ادامه آن ها دو عدد می آید را شنیده باشید.در واقع این اعداد نمایانگر درجه حفاظتی هر شی بکار می روند.
 
رقم اول این استاندارد میزان سطح حفاظت در برابر جسم خارجی و رقم دوم میزان نفوذ پذیری آب را مشخص می کند.
بازه ی تعریف شده برای رقم اول بین ۰ تا ۷ می باشد.عدد ۷ نمایانگر اوج استحکام می باشد.
بازه ی تعریف شده برای رقم دوم بین ۰ تا ۸ می باشد که این اعداد را باهم بررسی می کنیم تا ببینیم یک دوربین مدار بسته ضد آب باید چه استانداردی را داشته باشد ؟
رقم ۰ به این معنا است که این محصول یا وسیله در برابر نفوذ آب محافظت نمی شود.
۱ مقاوم در برابر چکیدن آب آن هم بصورت عمودی
۲ چکیدن آب تا زاویه ۱۵ درجه
۳ ریزش آب تا زاویه ۶۰ درجه
۴ مقاوم در برابر پاشیدن آب
۵ عدم نفوذ آب از هر محفظه و هر مدخل دستگاه
۶ آب با فشار ۱۰۰ kps از فاصله ۳ متری
۷ غوطه ور شدن در آب تا عمق یک متر
۸ غوطه ور شدن بیشتر از عمق یک متر
حال که این استاندارد ها را دانستید باید بگوییم یک دوربین مدار بسته ضد آب باید استاندارد ip 65 و یا ip 66 را داشته باشد.