برای نصب دوربین مدار بسته آسانسور چه نکاتی را میبایست در نظر بگیریم؟نصب دوربین مدار بسته در آسانسور نیاز به رعایت اصولی دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

برای اینکه یک دوربین مدار بسته در داخل آسانسور نصب شود میبایست کابل آن به داخل کابین وارد شود.ولی بدلیل بالا و پایین رفتن آسانسور باید کابل دوربین مدار بسته را به اندازه کابل فرمان آسانسور که معمولا کابلی است پهن و با آسانسور بالا و پایین می رود بگیریم . کابل تصویر دوربین را نیز توسط بست به آن وصل می کنیم.

نصب دوربین مدار بسته آسانسور

نکات ایمنی بسیار مهم جهت نصب دوربین مدار بسته آسانسور

هنگام ورود به بالای کابین آسانسور در نظر داشته باشید ک حتما آسانسور را روی حالت دستی قرار دهید تا در صورت فشار کلید بالا یا پایین توسط سایر کاربران ، بالا و پایین نرود.یک آسانسور هنگامی که هر کدام از درب هایش باز باشد ، چه در مد دستی و چه در حالت فرمان، بالا و پایین نمی رود.اما جهت احتیاط به این مورد نیز اکتفا نکنید.زیرا ممکن است قفل درب آن ایراد داشته باشد و پس از دریافت فرمان توسط کلید های موجود در طبقات بالا و پایین برود.